Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Contoh Kata Sambutan Ketua Organisasi Lama

Setiap jabatan pastinya akan berakhir, tak terkecuali dalam organisasi. Setiap yang menjabat seperti ketua organisasi dalam periode tertentu akan digantikan oleh ketua yang baru.

Setiap pergantian ketua organisasi akan dilaksanakan rapat pelantikan diiringi dengan sambutan dari ketua organisasi yang lama, dan sambutan ketua organisasi yang baru terpilih. Lalu seperti apa contoh teks kata sambutan ketua organisasi lama? Berikut uraian nya.

Contoh Kata Sambutan Ketua Organisasi Lama

Pertama salam pembuka... (Intrup)

dan diikuti Sholawat salam serta penghormatan kepada seluruh komponen (Intrup) Kemudian dilanjutkan

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengadakan acara serah terima jabatan sekaligus pelantikan pengurus Organisasi yang baru masa bakti 2050/2055, dengan lancar tanpa ada halangan apapun.

Kedua sholawat dan salam semoga senantiasa menyapa baginda Nabi Muhammad saw. Teladan umat untuk kehidupan duniawi dan ukhrowi, pembawa risalah terakhir ilahi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fii yaumil hisaab, amin ya Robbal alamin.

Tidak terasa selama kurang lebih satu tahun kami Menahkodai Organisasi... masa bakti 2045-2050 kini telah usai. Dan kini tiba waktunya untuk menyerahkan roda organisasi...ini kepada generasi selanjutnya yaitu pengurus baru masa bakti 2050/2055 yang baru saja dilantik.

Serah terima jabatan ini sekaligus merupakan pengalihan tanggung jawab kami selaku pengurus lama kepada pengurus baru. Oleh karena itu kami mengucapkan "Selamat kepada pengurus Organisasi...baru masa bakti 2050/2050. Selamat bekerja dan menunaikan tugas mulia ini. Semoga ditangan mereka Organisasi.... kedepan lebih maju dan lebih berkembang lagi.

Apa yang kami lakukan selama ini mungkin belum bisa memenuhi harapan kita sebagaimana mestinya, walaupun kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan mengerahkan semua kemampuan yang kami miliki namun masih ada beberapa program yang belum sempat terlaksana dan ini adalah salah satu kekurangan kami. Untuk itu kami selaku pengurus Organisasi masa bakti 2045/2050 memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama kepada Bapak / Ibu Pembina selaku pimpinan tertinggi di Organisasi ini

Dan atas terealisasinya beberapa program kerja yang telah terlaksana kami selaku ketua Organisasi lama sekaligus perwakilan pengurus Organisasi lama masa bakti 2045/2050 mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak / Ibu Pembina Organisasi ... yang selama ini telah membimbing kami dalam merealisasikan program-program kerja dan menunaikan tugas-tugas kami.

2. Kepada rekan-rekan Pengurus yang telah setia membantu dan bekerja keras dalam mewujudkan tujuan bersama dan merealisasikan program kerja yang telah kita canangkan. karena tanpa kalian kami tidak dapat berbuat apa-apa, dan tanpa bantuan dan dukungan rekan-rekan pula mungkin program-program takkan terlaksana dengan baik. Terima Kasih atas kerjasamanya.

Demikian sambutan dari kami, atas kesalahan dan kekurangannya kami selaku pribadi menghaturkan mohon maaf, dan Kepada pengurus Organisasi... yang baru terpilih selamat bertugas dan semoga semakin jaya . Akhir kata.

Wassalamualaikum Wr. Wb